Поточна інформація

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ


Орган з сертифікації персоналу (ОСП) НТЦ «Січ Серт» засвідчує, що:

1) ОСП розуміє важливість неупередженості за здійснення своєї діяльності із сертифікації, контролює конфлікти інтересів та гарантує об'єктивність своєї діяльності із сертифікації

2) вище керівництво ОСП має зобов'язання щодо забезпечення неупередженості в діяльності із сертифікації

3) ОСП документує свою структуру, політику і процедури, щоб управляти неупередженістю та забезпечити неупередженість у сертифікації

4) ОСП діє неупереджено по відношенню до заявників, кандидатів і сертифікованих осіб

5) політика і процедури сертифікації осіб є справедливими щодо всіх заявників, кандидатів і сертифікованих осіб

6) сертифікація не обмежується на підставі незаконних фінансових чи інших обмежень, таких як членство в асоціації або групі. ОСП не використовує процедури, спрямовані на несправедливе перешкоджання або ускладнення доступу заявників та кандидатів спеціалістами

7) ОСП  несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності з сертифікації та не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, який може загрожувати неупередженості

8) ОСП постійно визначає загрози його неупередженості. Це також включає загрози, які можуть виникати через діяльність ОСП, через діяльність пов'язаних органів, через відносини органу та його персоналу

9) ОСП аналізує, документує, усуває або зводить до мінімуму потенційний конфлікт інтересів, що випливає з його діяльності з сертифікації. ОСП документує та в змозі продемонструвати, як він усуває, зводить до мінімуму або управляє такими загрозами. ОСП охоплені всі визначені потенційні джерела конфліктів інтересів, якщо вони виникають в органі з сертифікації, включаючи розподіл обов'язків персоналу, або якщо вони виникають через діяльності інших осіб, органів чи організацій спеціалістами

10) діяльність з сертифікації в ОСП структурована і керована таким чином, що гарантує неупередженість. Така діяльність також включає збалансоване залучення зацікавлених сторін

На початок сторінки