Напрям діяльності

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

ТОВ «Науково-технічний Центр «Січ Серт» (ТОВ НТЦ "Січ Серт") має значний досвід роботи з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, що виконує різні роботи в галузі авіації та космонавтики, галузі машинобудування, на устаткуванні підвищеної небезпеки, в залізничному транспорті, на трубопровідному транспорті, в хімічній промисловості, суднобудуванні, металургії, ядерній та тепловій енергетиці, та в інших галузях промисловості.


ГЕОГРАФІЯ ЗАТРЕБУВАНОСТІ

Персонал, кваліфікований в ТОВ НТЦ "Січ Серт" працює не тільки в Україні, а й на підприємствах і в бізнесі по всьому світу: в Литві, Естонії, Латвії, Польщі, Словаччині, Чехії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Великобританії, Німеччини, Італії та в інших країнах Європейського Союзу, США, Канаді та в країнах Латинської Америки, Китаї, Індії та в країнах Південно-Східної Азії, Туреччині, Азербайджані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Іраку та в інших країнах Близького Сходу, в країнах Африки, Казахстані та в інших країнах СНД.


НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

З 1995 року одним з напрямків діяльності ТОВ НТЦ "Січ Серт" є надання послуг з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, зайнятого в неруйнівному контролі. Сертифікація персоналу проводиться Незалежним Органом з сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" (ОСП) відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" надає послуги з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, зайнятого в неруйнівному контролі за такими, найбільш затребуваними, міжгалузевими стандартами:

* Міжнародний стандарт ІSO 9712 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу неруйнівного контролю» (ISO 9712 «Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel»)

* Міжнародний стандарт ISO 11484 «Вироби зі сталі. Система кваліфікації роботодавця для персоналу неруйнівного контролю» (ISO 11484 «Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel»)

* Європейський стандарт EN ІSO 9712 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу неруйнівного контролю» (EN ISO 9712 «Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel»)

* Американський стандарт (США) SNT-TC-1A «Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю» (SNT-TC-1A «Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing»)

* Російський стандарт ГОСТ Р ИСО 9712  «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні вимоги» (GOST R ISO 9712 «Non-destructive testing. Qualification and certification of personnel»)

* Український стандарт ДСТУ EN ІSO 9712 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу неруйнівного контролю» (DSTU EN ISO 9712 «Non-destructive testing. Qualification and certification of personnel for non-destructive testing»)

Також можливе застосування інших стандартів з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, зайнятого в неруйнівному контролі.

У якості акредитованої організації та у задекларованій області діяльності НТЦ "Січ Серт" проводить роботу з підготовки, атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю (дефектоскопія і товщинометрія) на I (перший), II (другий) і III (третій) рівні кваліфікації з видачею сертифікатів відповідності та посвідчень встановленого зразка в усіх галузях промисловості за наступними напрямками:

– візуальний контроль (VT);
– магнітний контроль (MT);
– ультразвуковий контроль (UT);
– радіографічний контроль (RT);
– вихрострумовий контроль (ET);
– капілярний контроль (PT);
– контроль герметичності (LT);

та іншим методам неруйнівного контролю, у наступних секторах промисловості:

Сектора, пов'язані з технологією виготовлення:

– литво (c) (феритні та неферитні матеріали);
– поковки (f) (всі типи поковок: феритні та неферитні матеріали);
– зварні з’єднання (w) (всі типи зварних з’єднань, включаючи паяння, для феритних та неферитних матеріалів);
– труби і трубопроводи (t) (безшовні, зварні, з феритних та неферитних матеріалів, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб);
– ковані та катані вироби (wp) за винятком поковок (наприклад, плити, бруски, прутки);
– композиційні матеріали (p);

Промислові сектори:

– виробництво (різні поєднання с, f, w, t, wp та р);
– попередні та експлуатаційні випробування, що включають виробництво (різні поєднання с, f, w, t, wp та p);
– технічне обслуговування залізниці (різні поєднання с, f, w, t, wp та p);
– авіакосмічна продукція (різні поєднання с, f, w, t, wp та p);

Сектора за технологією, які використовуються в аерокосмічній галузі (авіація та космонавтика):

– аерокосмічне проектування;
– аерокосмічне виробництво;
– аерокосмічний сервіс (при експлуатації) та обслуговування;
– аерокосмічний ремонт та модернізація;

Сектора - об'єкти, які використовуються в певних галузях виробництва:

– металообробка і металовиробництво;
– теплова енергетика;
– промислова енергетика;
– атомна енергетика;
– трубопроводи;
– хімія і нафтохімія;
– бурильне обладнання;
– вантажопідйомні споруди та механізми;
– металоконструкції та будівельні конструкції;
– суднобудування та судноремонт;

і інші сектори в інтересах Замовника.

В області авіації та космонавтики ТОВ НТЦ "Січ Серт" додатково надає послуги з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, зайнятого в неруйнівному контролі, за наступними стандартами:

* Європейський стандарт EN 4179 «Аерокосмічна серія - Кваліфікація та схвалення персоналу неруйнівного контролю» (авіація та космонавтика) (EN 4179 «Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing»)

* Американський стандарт (США) АІА-NAS-410 «Сертифікація та кваліфікація персоналу неруйнівного контролю» (авіація та космонавтика)
(AIA-NAS-410 «NAS Certification & Qualification of Nondestructive Test Personnel»)

* Російський стандарт ГОСТ Р 55252 «Повітряний транспорт. Контроль неруйнівний авіаційної техніки. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення» (авіація та космонавтика)
(GOST R 55252 «Air transport. Aviation techniques non-destructive testing.Qualification and approval of personnel. General principles »)

– сертифікація персоналу, який виконує неруйнівний контроль при аерокосмічному проектуванні, в аерокосмічному виробництві, сервісі (при експлуатації), обслуговуванні, промисловій ревізії, ремонті і модернізації аерокосмічної техніки - на рівні кваліфікації:

I (О) (перший обмежений), I (перший), II (другий), III (третій) рівні кваліфікації по ультразвуковому (UT), радіографічному (RT), магнітопорошковому (MT), капілярному (PT), вихрострумовому (ET) , візуальному (VT) методам неруйнівного контролю та контролю герметичності (LT).

Орган по сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить сертифікацію персоналу неруйнівного контролю відповідно до вимог Американського стандарту (США) SNT-TC-1A «Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю». Сертифікація за стандартом SNT-TC-1A не вимагає спеціальної акредитації Органу з сертифікації персоналу (ОСП), проте ця діяльність повинна бути належним чином забезпечена і задекларована.

Орган по сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить сертифікацію персоналу неруйнівного контролю, що виконує роботи в сфері нагляду і регулювання діяльності з боку Державіаслужби України.

Орган по сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить сертифікацію персоналу неруйнівного контролю, що виконує роботи в сфері нагляду і регулювання діяльності з боку Регістра Судноплавства України.

З 2006 року Орган з сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" почав проведення незалежної сертифікації персоналу неруйнівного контролю відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.14-97 (раніше - ДНАОП 0.00-8.14-97)"Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю".

Після того, як наказом МНС України № +1387 від 10.12.2012г були впроваджені НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" і скасований НПАОП 0.00-6.14-97 "Порядок сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю", сертифікація персоналу виконується на підставі НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю".

З 2012 року Орган по сертифікації персоналу НТЦ "Січ Серт" почав проведення незалежної сертифікації персоналу неруйнівного контролю відповідно до вимог ЦКадр-0001 «Правила підготовки, атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю технічних об'єктів залізничного транспорту України». Після того, як наказом Укрзалізниці № 290-Ц від 08.08.2012 р ЦКадр-0001 були анульовані, ТОВ НТЦ "Січ Серт" у своїй роботі використовує стандарт EN ІSO 9712 (ДСТУ EN ІSO 9712).

В даний час фахівці з неруйнівного контролю, які проходять атестацію та сертифікацію в ТОВ НТЦ "Січ Серт", з метою забезпечення визнання компетентності не тільки в Україні, а й за її межами, можуть отримувати сертифікати відповідності одразу за декількома стандартами.

Термін дії сертифікатів відповідності фахівців неруйнівного контролю, які видає ОСП НТЦ "Січ Серт" - відповідно до вимог міжнародних стандартів, становить 5 років, а не 3 роки, як у ряді інших організацій, що надає можливість потенційним замовникам вдвічі знизити витрати на сертифікацію персоналу неруйнівного контролю.


ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Діяльність фахівців зварювального виробництва регулюється міжнародними та національними стандартами зі зварювання. Ряд таких стандартів не тільки регулює діяльність фахівців зварювального виробництва, але й встановлює вимоги до їх кваліфікації.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" надає послуги з підготовки, атестації та сертифікації фахівців зварювального виробництва у відповідності з Системою сертифікації та за такими, найбільш затребуваними, міжгалузевими стандартами:

*Міжнародний стандарт ІSO 14731 «Координація зварювання - Завдання та обов’язки» (ISO 14731 «Welding coordination - Tasks and responsibilities»)

*Міжнародні стандарти серії ISO 3834 «Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів» (ISO 3834 «Quality requirements for fusion welding of metallic materials»)

*Європейський стандарт EN ІSO 14731 «Координація зварювання - Завдання та обов’язки» (EN ISO 14731 «Welding coordination - Tasks and responsibilities»)

*Європейські стандарти серії EN ISO 3834 «Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів»
(EN ISO 3834 «Quality requirements for fusion welding of metallic materials»)

*Європейські стандарти серії EN 1090 «Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій» (EN 1090 «Execution of steel structures and aluminum structures»)

*Європейські стандарти серії EN 15085 «Вимоги залізниці. Зварювання рейкового рухомого складу та його елементів»
(EN 15085 «Railway applications - Welding of railway vehicles and components»)

*Американські стандарти (США) серії AWS B5 «Специфікації для кваліфікації професіоналів зварювання» (AWS B5 « Specifications for the qualification of welding professionals»)

*Український стандарт ДСТУ EN ІSO 14731 «Координація зварювальних робіт. Завдання та функції» (DSTU EN ISO 14731 «Welding coordination - Tasks and responsibilities»)

*Українські стандарти серії ДСТУ EN ISO 3834 «Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів»
(DSTU EN ISO 3834 «Quality requirements for fusion welding of metallic materials»)

*Українські стандарти серії ДСТУ EN 1090 «Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій» (DSTU EN 1090 «Execution of steel structures and aluminum structures»)

*Українські стандарти серії ДСТУ EN 15085 «Вимоги залізниці. Зварювання рейкового рухомого складу та його елементів» (DSTU EN 15085 «Railway applications - Welding of railway vehicles and components»)

Також можливе застосування інших стандартів з підготовки, атестації та сертифікації персоналу, зайнятого в зварювальному виробництві.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить роботу з підготовки, атестації та сертифікації персоналу зварювального виробництва з видачею сертифікатів відповідності та посвідчень встановленого зразка в усіх галузях промисловості за наступними кваліфікаціями:
Сертифікований Інспектор зі Зварювання
(Certified Welding Inspector):

– Сертифікований Інспектор зі Зварювання (CWIB) – Базовий Рівень (Рівень I) (Certified Welding Inspector (CWIB) – Basic Level (Level I))

– Сертифікований Інспектор зі Зварювання (CWIS) – Стандартний Рівень (Рівень II) (Certified Welding Inspector (CWIS) – Standard Level (Level II))

– Сертифікований Інспектор зі Зварювання (CWIC) – Комплексний Рівень (Рівень III) (Certified Welding Inspector (CWIC) - Comprehensive Level (Level III))
Сертифікований Інженер зі Зварювання (Certified Welding Engineer):

– Сертифікований Практик зі Зварювання (CWР) (Рівень I) (Certified Welding Practitioner (CWР) (Level I))

– Сертифікований Спеціаліст зі Зварювання (CWS) (Рівень II) (Certified Welding Specialist (CWS) (Level II))

– Сертифікований Технолог зі Зварювання (CWТ) (Рівень ІII) (Certified Welding Technologist (CWT) (Level III))

– Сертифікований Інженер зі Зварювання (CWЕ) (Рівень ІV) (Certified Welding Engineer (CWE) (Level IV))
Сертифікований Координатор Зварювання (Зварні Конструкції – EN 1090) (Certified Welding Coordinator (Welding Structures - EN 1090)):

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWСB) – Базовий Рівень (Рівень I)
(Certified Welding Coordinator (CWCB) – Basic Level (Level I))

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWСS) – Стандартний Рівень (Рівень ІI)
(Certified Welding Coordinator (CWCS) – Standard Level (Level II))

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWСС) – Комплексний Рівень (Рівень ІІI)
(Certified Welding Coordinator (CWCC) - Comprehensive Level (Level III))

Сертифікований Координатор Зварювання (Залізниця - EN 15085)
(Certified Welding Coordinator (Railway - EN 15085)):

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWС-С) – Рівень С (Рівень I) (Certified Welding Coordinator (CWC-С) - Level С (Level I))

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWС-В) – Рівень В (Рівень ІI) (Certified Welding Coordinator (CWC-В) - Level В (Level II))

– Сертифікований Координатор Зварювання (CWС-А) – Рівень А (Рівень ІІI) (Certified Welding Coordinator (CWC-А) - Level А (Level III))

та інші кваліфікації в інтересах Замовника.

Термін дії сертифікатів відповідності фахівців зварювального виробництва, які видає ОСП НТЦ "Січ Серт" становить 5 років.


АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ

Діяльність фахівців з антикорозійного захисту регулюється міжнародними та національними стандартами з антикорозійного захисту. Ряд таких стандартів не тільки регулює діяльність фахівців з антикорозійного захисту, але й встановлює вимоги до їх кваліфікації.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" надає послуги з підготовки, атестації та сертифікації фахівців з антикорозійного захисту у відповідності з Системою сертифікації та за такими, найбільш затребуваними, міжгалузевими стандартами:

*Міжнародні стандарти серії ISO 12944 «Фарби та лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій системами захисних покриттів»
(ISO 12944 «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems»)

* Європейські стандарти серії EN ISO 12944 «Фарби та лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій системами захисних покриттів»
(EN ISO 12944 «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems»)

* Американський стандарт (США) ANSI / NACE No.13 / SSPC-ASC-1 «Кваліфікація та сертифікація фахівців з промислових покриттів та футеруванню»
(ANSI / NACE No.13 / SSPC-ASC-1 «Industrial Coating and Lining Application Specialist Qualification and Certification»)

* Міжнародний стандарт ISO 15257 «Катодний захист. Рівні компетентності осіб, які займаються катодним захистом. Основа для схеми сертифікації»
(ISO 15257 «Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - 
Basis for a certification scheme»)

* Європейський стандарт EN ISO 15257 «Катодний захист. Рівні компетентності осіб, які займаються катодним захистом. Основа для схеми сертифікації»
(
EN ISO 15257 «Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for a certification scheme»)

* Українські стандарти серії ДСТУ ISO 12944 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами»
(DSTU ISO 12944 «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems»)

* Український стандарт ДСТУ 4219 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії»
(DSTU 4219 «Steel pipe mains. General requirements for corrosion protection»)

Також можливе застосування інших стандартів з підготовки, атестації та сертифікації персоналу з антикорозійного захисту.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить роботу з підготовки, атестації та сертифікації персоналу з антикорозійного захисту з видачою сертифікатів відповідності та посвідчень встановленого зразка в усіх галузях промисловості за наступними кваліфікаціями:

Сертифікований Фахівець з Катодного Захисту
– Рівень I – Сертифікований збирач даних катодного захисту (тестер) (CP1)
– Рівень II – Сертифікований технік катодного захисту (CP2)
– Рівень III – Сертифікований старший технік з катодного захисту (CP3)
– Рівень IV - Сертифікований спеціаліст з катодного захисту (CP4)
(Certified Cathodic Protection SpecialistLevel I (Certified cathodic protection data collector (tester) (CP1)), Level II (Certified cathodic protection technician (CP2)), Level III (Certified cathodic protection senior technician (CP3)),  Level IV (Certified cathodic protection specialist (CP4)))

Сертифікований Інспектор з Захисних Покриттів
– Рівень I (CCI-I), Рівень II (CCI-II), Рівень III (CCI-III)
(Certified Coating Inspector – Level I (CCI-I), Level II (CCI-II), Level III) (CCI-III))

Сертифікований Інспектор з Фарбування
–  Рівень I (CРI-I), Рівень II (CРI-II), Рівень III (CРI-III)
(Certified Painting Inspector – Level I (CРI-I), Level II (CРI-II), Level III (CРI-III))

Сертифікований Фахівець з Захисних Покриттів
– Рівень CC (Сертифікований Покривач), Рівень I (CCS-I), Рівень II (CCS-II), Рівень III (CCS-III)
(Certified Coating Specialist – Level CC (Certified Coater), Level I (CCS-I), Level II (CCS-II), Level III (CCS-III))

Сертифікований Фахівець з Фарбування
– Рівень CР (Сертифікований Фарбувальник), Рівень I (CРI-I), Рівень II (CРS-II), Рівень III (CРS-III)
(Certified Painting Specialist – Level CР (Certified Painter), Level I (CРS-I), Level II (CРS-II), Level III (CРS-III))

Сертифікація Фахівців з Антикорозійного Захисту Нафтогазового Комплексу
– «Спеціаліст з контролю технології нанесення та оцінки якості промислових протикорозійних лакофарбових покриттів» (ДСТУ ISO 12944)
– «Спеціаліст з контролю технології нанесення та оцінка якості ізоляційних покриттів нафтогазопроводів» (ДСТУ 4219)
– «Спеціаліст з контролю якості протикорозійних захисних покриттів нафтогазопроводів» (ДСТУ 4219 та ДСТУ ISO 12944)

та інші кваліфікації в інтересах Замовника.

Термін дії сертифікатів відповідності фахівців з антикорозійного захисту, які видає ОСП НТЦ "Січ Серт" становить 5 років.


РУЙНІВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Діяльність фахівців, що виконують руйнівні випробування та дослідження матеріалів, регулюється міжнародними та національними стандартами з руйнівних випробувань та досліджень матеріалів. Ряд таких стандартів не тільки регулює діяльність фахівців з руйнівних випробувань та досліджень матеріалів, але й встановлює вимоги до їх кваліфікації.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025, IDT; ДСТУ EN ISO/IEC 17025, IDT), що встановлює вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, також висуває як необхідну умову вимоги щодо забезпечення та підтвердження кваліфікації фахівців лабораторій, що діють за стандартом ІSO/IEC 17025.

Такий напрям підтвердження кваліфікації персоналу також може використовуватися установами, які виконують роботи та надають послуги інспектування згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 17020 (EN ISO/IEC 17020, IDT; ДСТУ EN ISO/IEC 17020, IDT), у складі діяльності яких виконуються роботи з руйнівних випробувань та досліджень матеріалів. Стандартом ISO/IEC 17020 також висуваються як необхідна умова вимоги до забезпечення та підтвердження кваліфікації фахівців, що діють за стандартом ISO/IEC 17020.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" надає послуги з підготовки, атестації та сертифікації фахівців з руйнівних випробувань та досліджень матеріалів, у тому числі, за напрямками:

01   Матеріалознавство
02   Технологічні випробування
03   Фізико-механічні випробування
04   Жароміцні випробування
05   Корозійні випробування
06   Електромеханічні випробування

07   Фізико-механічні випробування покриттів
08   Випробування лакофарбових покриттів
09   Випробування хімічних покриттів
10   Випробування гальванічних покриттів
11   Випробування газотермічних покриттів
12   Випробування вакуумно-плазмових покриттів
13   Випробування тонкоплівкових покриттів

14  Металознавство
15   Металографічний аналіз
16   Аналіз міжкристалітної корозії
17   Аналіз газів у металах
18   Спектральний аналіз
19   Фізико-хімічний аналіз
20   Хімічний аналіз
21   Електрохімічний аналіз
22   Аналіз електролітів

23   Аналіз авіаційних паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
24   Аналіз нафти та нафтопродуктів
25   Аналіз природного газу
26   Аналіз газів та пилу

та інші кваліфікації в інтересах Замовника.

Термін дії сертифікатів відповідності фахівців з руйнівних випробувань та досліджень матеріалів, які видає ОСП НТЦ "Січ Серт", становить 5 років.


ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Діяльність фахівців, які виконують окремі виробничі технології, регулюється міжнародними та національними стандартами щодо якості матеріалів та виробничих технологій. Низка таких стандартів не тільки регулює діяльність фахівців з виробничих технологій, а й встановлює вимоги до їх кваліфікації.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" пропонує послуги з підготовки, атестації та сертифікації фахівців з виробничих технологій, у тому числі, за напрямками:

– Технологія виробництва металів
– Технологія лиття металів
– Технологія обробки металів тиском
– Технологія термічної обробки
Технологія хіміко-термічної обробки
– Технологія порошкової металургії
– Технологія порошкових матеріалів
– Технологія композиційних матеріалів
– Технологія полімерних матеріалів

– Технологія лакофарбових матеріалів
– Технологія хімічних покриттів
– Технологія гальванічних покриттів
– Технологія газотермічних покриттів
– технологія вакуумно-плазмових покриттів
– Технологія тонкоплівкових покриттів

та інші кваліфікації в інтересах Замовника.

Термін дії сертифікатів відповідності фахівців з виробничих технологій, які видає ОСП НТЦ "Січ Серт", становить 5 років.

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Міжнародними та національними стандартами, такими як ІSO 9000 і ІSO 9001, ДСТУ ІSO 9000 і ДСТУ ISO 9001, деякі технологічні процеси кваліфікуються як спеціальні, що вимагає підтвердження кваліфікації персоналу, який ці процеси виконує або ними керує.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" пропонує послуги з підготовки, атестації та сертифікації фахівців, які виконують спеціальні технологічні процеси, в тому числі за напрямками:

– зварювання металів;
– пайка металів;
– наплавлення металів;
– лиття металів;
– виготовлення та застосування композиційних матеріалів;
– виготовлення і застосування полімерних вакуумних матеріалів;
– нанесення зміцнюючих покриттів;
– нанесення гальванічних покриттів;
– нанесення хімічних покриттів;
– нанесення лакофарбових покриттів;
– термічна обробка;
– хіміко-термічна обробка;
– технологія затягування різьбових з'єднань;
– фізико-механічні випробування;
– фізико-механічні випробування покриттів;
– електромеханічні випробування;
жароміцні випробування;
– антикорозійні випробування;
– матеріалознавство;
– металознавство;
– хімічний аналіз;
– фізико-хімічний аналіз;
– спектральний аналіз;
– металографічний аналіз;
– аналіз газів в металах;
– аналіз газів і пилу;
– аналіз паливно-мастильних матеріалів;
– аналіз гальванічних покриттів;
– аналіз хімічних покриттів;
– аналіз електролітів;
– аналіз міжкристалічної корозії.

ОКРЕМІ КУРСИ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ

– зварювання – базовий курс;
– газове зварювання – загальний курс;
– газове зварювання металоконструкцій;
– газове зварювання трубопроводів;
– газове зварювання в енергетиці;
– зварювання у захисних (інертних) газах - загальний курс;
– зварювання в захисних (інертних) газах металоконструкцій;
– зварювання в захисних (інертних) газах трубопроводів;
– зварювання в захисних (інертних) газах в енергетиці;
– ручне дугове зварювання - загальний курс;
– ручне дугове зварювання металоконструкцій;
– ручне дугове зварювання трубопроводів;
– ручне дугове зварювання в енергетиці;
– електронно-променеве зварювання;
– контактне зварювання;
– паяння.

ОКРЕМІ СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ

– матеріалознавство;
– механічні властивості матеріалів;
– опір матеріалів;
– концентрація напружень у матеріалах;
– механіка руйнування матеріалів;
– деталі машин та механізмів.


МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В Системі підготовки, атестації та сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" діє МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Дистанційним навчанням (ДО) називається форма навчання, що поєднує самостійну і консультаційну роботу, в якій з одного боку основними є інформаційні технології, що забезпечують надання до навчального контенту (сайту, інформаційно наповненого текстом лекцій, малюнками, відеороликами, анімаціями і т.д.) по освоюваній програмі і взаємодія викладача та учнів між собою на відстані, з іншого боку є всі компоненти звичайного навчального процесу (мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання).

Дистанційне навчання:

 • процес, що відбувається без відриву від основної виробничої діяльності.
  При цьому той, хто навчається, може вибрати будь-який з курсів навчання, а також самостійно
  планувати час, місце і тривалість занять і термін освоєння програми;
 • не залежить від географічного положення та тимчасового графіка учня;
 • не залежить від наявності мовних бар'єрів учнів;
 • суттєво здешевлює для роботодавців навчання співробітників за рахунок виключення витрат на поїздки в навчальні центри, проживання та витрати на відрядження;
 • суттєво здешевлює навчання для приватних осіб - за рахунок виключення витрат на поїздки в навчальні центри, проживання та витрати на відрядження;
 • підвищує якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, зручного і якісного контенту, об'ємних інформаційних джерел, системи самоперевірки знань, системи спілкування слухачів між собою і з викладачами і т.д.;
 • дозволяє навчатися в індивідуальному темпі - швидкість вивчення встановлюється самим учнем, який навчається в залежності від його особистих обставин і потреб.

Вимоги до обладнання, які повинен мати учень - самі мінімальні:

 • наявність комп'ютера та можливості виходу в Інтернет;
Використання платформ дистанційного навчання дає можливість викладачеві здійснювати контроль знань того, хто навчається ритмічно протягом усього періоду освоєння програми, враховувати всю сукупність статистичних даних по тестуванню і отримувати більш об'єктивну підсумкову оцінку. Програма, якою користується викладач, дозволяє побачити: коли учень «зайшов» в дисципліну, з якими матеріалами ознайомлювався, як відповів на питання, скільки часу це зайняло.

На цей час контент дистанційного навчання розвивається на основі трьох мовних платформ - англомовної, російськомовної та україномовної.

При використанні сучасних інтернет-перекладачів, контент дистанційного навчання стає доступним більш ніж на 100 мовах світу.

Дистанційне навчання організовується і проводиться як для організацій, так і для приватних осіб, як групове, так і в індивідуальному порядку.


ВИЗНАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ТОВ НТЦ "Січ Серт" в ініціативному порядку та на добровільних засадах проводить незалежне оцінювання своєї діяльності і компетентності.

У якості компетентної організації ТОВ НТЦ "Січ Серт", акредитоване по Міжнародному стандарту ІSO/ІЕС 17024 "Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з сертифікації персоналу" Міжнародною організацією по акредитації «Global Standards Accreditation Service» (GSAS)

На національному рівні ТОВ НТЦ "Січ Серт" акредитоване Національним агентством з акредитації України (НААУ), акредитація якого також визнається і на міжнародному рівні.

ТОВ НТЦ "Січ Серт" - перша в Україні організація, що виконує роботи із сертифікації персоналу, яка була акредитована відповідно до вимог Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" Національним органом з акредитації - Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог Міжнародного стандарту ІSO/ІЕС 17024 "Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з сертифікації персоналу".

Національне агентство з акредитації України (НААУ) входить до складу «European Cooperation for Accreditation» (EA) - «Європейського співтовариства з акредитації» - Головної організації Європейського Союзу з питань акредитації.

НААУ є членом «International Laboratory Accreditation Cooperation» (ILAC) - «Міжнародного співтовариства з акредитації лабораторій» - Всесвітньої міжнародної організації, яка сприяє безперешкодному проходженню продукції та послуг через кордони шляхом взаємного визнання акредитації.

Також НААУ входить до складу «International Accreditation Forum, Inc.» (IAF) - «Міжнародного Форуму з Акредитації, Inc.» Всесвітньої Асоціації з акредитації - Всесвітньої міжнародної організації, яка розвиває єдину світову систему акредитації та оцінки відповідності та сприяє міжнародному та взаємному визнанню компетентності органів з акредитації та акредитованих організацій з оцінки відповідності.

Визнання НААУ в авторитетних міжнародних організаціях, що об'єднують національні органи з акредитації забезпечує визнання сертифікатів відповідності, які видаються акредитованим Органом з сертифікації персоналу ТОВ НТЦ "Січ Серт" не тільки в Україні, але і в інших країнах.

Компетентність ОСП НТЦ "Січ Серт" в області виконання робіт за стандартом SNT-TC-1A була додатково оцінена в 2012 році аудиторами АРІ (American Petroleum Institute, Американський інститут нафти і газу, США) при створенні «Системи роботодавця з підготовки, атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю »в ОМЗ (ВАТ «Орський машинобудівний завод», Росія), де НТЦ "Січ Серт" виконував функції Зовнішнього Агентства Системи.

У 2015 році компетентність ОСП НТЦ "Січ Серт" в області виконання робіт за стандартом SNT-TC-1A також була оцінена АРІ (American Petroleum Institute, Американський інститут нафти і газу, США) - при виконанні робіт з надання методичної допомоги та сертифікації фахівців з неруйнівного контролю в СМНВО (ПАТ «Сумське НВО», Україна).

Компетентність ТОВ НТЦ "Січ Серт" визнана Державіаслужбою України та Регістром Судноплавства України.

Додатково, у декларованій області діяльності і на підставі інших документів, що підтверджують компетентність, ТОВ НТЦ "Січ Серт" проводить роботу з підготовки, атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю на І (перший), ІІ (другий) і ІІІ (третій) рівні кваліфікації, виконуючого роботи з неруйнівного контролю при проектуванні, в виробництві, при експлуатації, обслуговуванні та промислової ревізії, - на основі міжнародних, європейських та американських стандартів, які встановлюють вимоги до компетентності персоналу неруйнівного контролю.


МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ

ТОВ НТЦ "Січ Серт" є організацією, яка надає послуги з атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю та фахівців, які виконують спеціальні технологічні процеси, система менеджменту якості якої сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001, IDТ).

ТОВ НТЦ "Січ Серт" з 1995 року успішно працює з вищезазначених питань і пропонує співпрацю в цих та інших напрямках.

Сертифікація персоналу виконується відповідно до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінки відповідності" в порядку, визначеному договором між Замовником та Органом з сертифікації.

При укладанні договорів на проведення робіт діє гнучка система знижок.

За погодженням сторін можливо проведення робіт на території Замовника.


РЕЙТИНГ НАДІЙНОСТІ

За даними за 2020р Національної бізнес-премії Украйни «Вибір Країни» ТОВ НТЦ «Січ Серт» знаходиться в рейтингу надійних підприємств України.

За підсумками 2020р Всеукраїнської рейтингової програми «Всеукраїнського галузево-аналітичного центру» ТОВ НТЦ «Січ Серт» увійшов до офіційного «Реєстру кращих постачальників товарів та послуг».

За підсумками 2020р Всеукраїнської рейтингової програми «Всеукраїнського галузево-аналітичного центру» ТОВ НТЦ «Січ Серт» увійшов до офіційного «Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств».

За даними за 2021р Національної бізнес-премії Украйни «Вибір Країни» ТОВ НТЦ «Січ Серт» знаходиться в рейтингу надійних підприємств України.

За підсумками 2022р та 2023р Всеукраїнської рейтингової програми «Асоціацї економічного співробітництва та розвитку підприємництва» спільно з «Всеукраїнським галузево-аналітичним центром» ТОВ НТЦ «Січ Серт» увійшов до "Незалежного реєстру ефективних організацій" та його представлено до участі в програмі "ПІДПРИЄМСТВО ГАРАНТ 2023".

На початок сторінки